Харта на Пациента

Европейска Харта на Пациента

Харта за правата на пациента в ЦСМП-Варна