Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-3/1

Пазарно проучване във връзка с: "Основен ремонт на авторемонтна и техническа работилница" към ЦСМП-Варна

Съобшение за удължаване на срок

Покана за предоставяне на оферта

Информация

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-2

Пазарно проучване във връзка с: "Доставка на нов лек автомобил за дейностите на ЦСМП-Варна - транспорт на кръв, кръвни продукти, лекарствени продукти, апаратура и републикански консултанти, в т. ч. за нуждите на трансплантацията"

 Покана за предоставяне на оферта и приложения

Прочети още...

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП-1

 Пазарно проучване във връзка със закупуване от ЦСМП-Варна на 9 броя компютърни конфигурации

 Корекция на минималните параметри за компютърна техника

 Покана за предоставяне на оферта

Прочети още...

Обществена поръчка - 00050-2019-0001

"Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна по обособени позиции"

 

Регистрирана в АОП под № 00050-2019-0001 на 04.01.2019 г.

Прочети още...