Информация за обслужени пациенти на 27.07.2023 г.

На 27.07.2023 г. на територията на област Варна екипите на ЦСМП-Варна са обслужили 141 пациенти.

Информация за обслужени пациенти на 26.07.2023 г.

На 26.07.2023 г. на територията на област Варна екипите на ЦСМП-Варна са обслужили 180 пациенти.

Като предполагаема причина - високите летни температури, пациенти със симптоми на хипoтония и прилошаване са потърсили медицинска помощ, както следва:

  • гр. Варна - 14; гр. Аксаково - 1; гр. Вълчи дол - 2; гр. Девня - 2; гр. Дългопол - 1; гр. Провадия - 1

Информация за обслужени пациенти на 25.07.2023 г.

На 25.07.2023 г. на територията на област Варна екипите на ЦСМП-Варна са обслужили 181 пациенти.

Като предполагаема причина - високите летни температури, пациенти със симптоми на хипoтония и прилошаване са потърсили медицинска помощ, както следва:

  • гр. Варна - 10; гр. Бяла - 1; гр. Долни чифлик - 1; гр. Провадия - 1